top of page

NEJISTOTA KOLEM VLÁDY MŮŽE ZPOMALIT EKONOMIKU


Členové pěveckého chlapeckého sboru v Lipsku mutují dříve. Za posledních 200 let, se věk, kdy se začne měnit jejich hlas, snížil z původních 18 na dnešních 13 let. Trend byl trvalý, nezvratný, avšak s drobnými výjimkami. Těmito výjimkami jsou období válek, kdy se věk změny hlasu u malých zpěváků naopak zvyšoval. Těmito fakty se zabývá jedna z mnoha odborných lékařských studií, které mapují nástup puberty. Pro nás ekonomy jsou výsledky této studie zajímavé z jiného pohledu. Pokud ekonomická nestabilita dokáže vyvolat tak komplexní proces, jakým je změna nástupu puberty, je zřejmé, jak citlivě reaguje lidská společnost na jakékoliv negativní výkyvy.  V zemích s vyspělou ekonomikou a vyspělým systémem ekonomických analýz mají na měření těchto »nálad společnosti« řadu metod. Jejich výsledky jsou měsíčně publikovány a mají velký význam pro předpokládání ekonomického vývoje a jeho usměrňování, typicky změnami úrokových sazeb. Tyto studie sledují například počty dokončených domů, měří chuť spotřebitelů k utrácení, nebo mapují objednávky průmyslových nákupních manažerů. Dohromady tvoří dobrou sadu informací, které komplexně vypovídají o stavu »pacienta«, v tomto případě Americké ekonomiky. V České republice, kde ekonomický výzkum nezahrnuje tak širokou škálu indikátorů, si musí ekonomové pomáhat po svém. Jsou odkázáni na řadu nesourodých dat a pozorování a jejich předpoklady se tak mohou časem ne zcela potvrzovat. Absence těchto detailních studií však nabízí zajímavou možnost, a to sice zamyslet se nad naší aktuální povolební situací a pokusit se odhadnout, jak by takové veličiny reagovaly na současnou politickou tajenku.  První reakcí by byla opatrnost, všechny subjekty by se snažily odkládat investiční rozhodnutí do doby kdy bude ustavena vláda. Druhou reakcí by byla volatilita, tedy krátkodobé, těkavé změny ekonomických parametrů, například měnových kursů. Vyčkávání by se projevilo i na akciových trzích, kde by vlivem nedostatku nákupních příkazů mohlo dojít k poklesům cen akcií. Stejný pohyb by byl vidět i na trhu obligací, který by reagoval krátkodobým poklesem cen, protože investoři by požadovali dodatečný výnos. Všechny tyto pohyby jsou učebnicově očekávatelné, jistě představují dobrou cestu k ročnímu bonusu pro pár odvážných traderů, ale podstatný význam nemají.  Situace by se změnila, pokud by jednání o vládě trvala hluboko do podzimu. Nejistota ohledně budoucího vývoje by začala zurčet do všech ekonomických oblastí. Tento motiv by byl akcentován tím, že v naší konkrétní situaci není jasné, zda se nakonec podaří sestavit vládu pravice či levice. Lidé by odkládali nákupní rozhodnutí, podniky by posouvaly investice ekonomika by zpomalila. Určitě by to nebyla taková krize, abych z toho začal ve svých čtyřiceti letech znovu mutovat, ale byla by to změna trendu svým významem ekonomicky zaznamenatelná. Říká se, že člověk přivykne i na šibenici. Možná ano, ale, jak říkala maminka Haliny Pawlowské - hezkej život to není.


(původně zveřejněno 8. 6. 2006 v Hospodářských novinách)

Kommentare


bottom of page