Patřím k privilegované části obyvatel zeměkoule. Dobře si to uvědomuji. Dobrovolnictví a finanční podpora neziskového sektoru je pro mne přirozený způsob, jak se o svoje úspěchy podělit s ostatními. Jsem rád, že žijeme v zemi, kde se takové chování stalo víceméně normou. Podporuji projekty z různých oblastí života společnosti a ke každé takové podpoře mám nějaký konkrétní, osobní důvod. Vím, že to tak máte také. Proto seznam projektů, které jsem během posledních 12 měsíců podpořil, berte jako další inspiraci pro sebe. Některé jistě sami už znáte, některé možná budou pro vás nové. Skvělou práci dělají všichni…

Díky