top of page

TÝDEN PODLE VÁVRY: PROJEV MINISTRA ŠKOLSTVÍ RADOVANA VÁVRY

Projev ministra školství Radovana Vávry


Milé kolegyně, milí kolegové, drazí žáci a studenti, vážení rodiče. Když jsem oznámil, že prvního září otevřeme školy, slíbil jsem vám, že než se tak stane, doplníme vám všem informace tak, aby celý nadcházející školní rok byl pro vás a vaše okolí nejen radostný, ale také bezpečný. Zdvořile vás všechny žádám, abyste se tedy řídili těmito doporučeními, která pro vás sestavilo a v předstihu tímto komunikuje moje ministerstvo. Spousta z vás se už ze školy dozvěděla, co to viry jsou, jak se šíří a jak jejich šíření bránit. Víte, že klíčová je důkladná osobní hygiena, časté mytí rukou a ohleduplnost, o což vás všechny ve zvýšené míře tímto žádám. K jejímu zajištění vybavíme všechny školy dostatečným množstvím desinfekce, papírových ručníků a roušek tak, abyste byli všichni dostatečně chráněni. Dále vám sděluji, že až do odvolání budou v našich školách v platnosti tato nařízení.

Jak všichni dobře víte, virus se primárně šíří kapénkovou nákazou. To jsou drobné částečky, které při dýchání, mluvení, ale hlavně zpěvu, křiku, nebo fyzické aktivitě, vylétají ve velkém množství z vašich úst. Není ve fyzických možnostech škol oddělit žáky tak, aby od sebe seděli ve třídách bezpečně vzdáleni. Pokud pouze tiše sedí a například poslouchají výklad, není to ani nutné. Pokud jste však vyvoláni k tabuli, kde delší dobu souvisle, směrem k učiteli hovoříte, bylo by správné, abyste použili roušku. To by bylo například v hodinách zpěvu, kdy zpívá celá třída, nepraktické, a proto se v těchto hodinách, až do odvolání, budeme věnovat pouze poslechu hudby a výkladu hudební výchovy a oblíbený skupinový zpěv si zatím zkoušet nebudeme. Ze stejného důvodu se do odvolání ruší i dramatické, recitační, pěvecké kroužky a sbory. Při hodinách tělesné výchovy budeme v maximální míře využívat venkovních hřišť a do tělocvičen se vrátíme až v budoucnu, až to situace dovolí.

Dalším způsobem šíření viru je vzdušná nákaza, kdy virus může cestovat na volně se pohybujících částicích, které jsou o hodně menší než kapénky, a proto vydrží ve vzduchu o hodně déle. Pro zabránění tomuto šíření viru budou všechny třídy důkladně větrány o všech přestávkách a v polovině všech vyučovacích hodin. Přizpůsobte tomu prosím své školní oblečení. Každý víkend budou všechny školy důkladně desinfikovány a hloubkově čištěny. Ve školách, které jsou vybaveny klimatizací, bude klimatizace osazena protivirovými filtry. Tam, kde to z technologických důvodů není možné, bude klimatizace dočasně vyřazena z provozu. Zároveň v nadcházejícím školním roce nebudete moci přecházet mezi jednotlivými učebnami, ale celé vyučování strávíte ve svojí třídě. Zejména nebude probíhat výuka počítačových kompetencí v učebnách, vybavených výpočetní technikou, kterou nejsme schopni v průběhu dne adekvátně ošetřit a ochránit tak vaše zdraví.

Bohužel, virus může, po různě dlouhou dobu, ulpívat i na površích a předmětech. Tato doba je tím delší, čím je povrch hladší, lesklejší, méně nasákavý. Na ručníku nebo oděvu virus zanikne rychleji, než například na talíři, nebo příboru. Z toho důvodu nebudou ve školní jídelně příbory v zásobnících jak jste zvyklí, protože dotek infikované ruky by znamenal kontaminaci celého obsahu zásobníku, ale budou vám vydávány po jednom s jídlem. To stejné platí o skleničkách na nápoje, které nebudou vystaveny u várnic s čajem. Ve školní jídelně budou na zemi zřetelně vyznačeny rozestupy, které budete, prosím dodržovat. U jednotlivých stolů bude vždy obsazena pouze polovina míst. Výdejní pulty na jídlo budou osazeny transparentními zábranami, které budou ve spodní části obsahovat pouze minimální otvor pro skutečný výdej jídla.

Infekci můžeme bohužel roznášet i v případě, že sami žádné příznaky nemáme. To platí zejména v prvním týdnu. Horečka se naopak považuje za celkem spolehlivý příznak nákazy. Měření teploty proto bude před příchodem do školy každý den povinné a vstup do školy bude umožněn pouze po jeho bezproblémovém absolvování. V opačném případě budete okamžitě, v doprovodu zdravotnického dobrovolníka, odeslání na odběrové místo, kde vám bude proveden test a až do jeho výsledku se nebudete moci výuky ve škole účastnit. Náklady na test vám bude hradit stát.

Pro všechny zájemce z vašich řad pak budeme dále, bez omezení, nabízet distanční výuku. Kontaktujte prosím vaši školu a nahlaste váš zájem o tento způsob výuky. Vyzkoušeli jste si to před prázdninami a nebude to tedy pro vás nic nového. Pokud se rozhodnete tento způsob výuky během školního roku změnit, můžete tak učinit kdykoliv. Pro studenty z řad potřebných jsme připravili vouchery na datové připojení zdarma, které vám budeme zasílat každý měsíc do vaší datové schránky. Zároveň vaši rodiče mohou čerpat jednorázovou sociální dávku, opět formou voucheru, na nákup školou schváleného hardware.

Věřím, že společným úsilím, dokonale transparentní informovaností a společným zájmem o jasnou budoucnost se nám všem podaří situaci zvládnout a že se od nás opět bude celý svět, jako v případě Jana Amose Komenského, mít čemu přiučit.

Váš Radovan Vávra


(původně zveřejněno 7. 8. 2020 na webu Neovlivni.cz)

Comments


bottom of page