top of page

TÝDEN PODLE VÁVRY: KOHO COVID POSÍLÍ

Už dnes je zřejmé, že covid a jeho brutální průnik do všech domén našeho života všechny tyto domény ovlivní. Některé negativně. Neplatí to ale univerzálně. Některé oblasti života posílí a některé nově nasvítí. Pomůže nám vidět věci jinak a ocenit, že i když nejsou zcela dokonalé, v covidu se osvědčily a měli bychom je společně ocenit.


Prvním a nejdůležitějším faktorem, který nás drží, jsou peníze. Světový finanční systém v nejširším slova smyslu je silný a zkušený. Centrální banky a vlády významných zemí jedou podle učebnic a na stavu světa je to znát. Pro ekonomy je zajímavé sledovat rozdíly v přístupu jednotlivých hráčů, zejména US a EU, které ale nakonec generují podobné výsledky. Spojené státy vždy nechají ekonomické jevy naplno propuknout a ukázat tak skutečný rozměr. Tak se stalo, že jejich nezaměstnanost vystřelila k nevídaným hodnotám a stejně nevídaně se propadlo kvartální HDP. EU jde klasicky opačnou cestou, když metodami jako je fungující kurzarbeit, dotace a subvence nenechají nezaměstnanost plně propuknout, ale tlumí ji.


Dopad na rozpočty je v obou případech stejný. US peníze nešetří, pumpují je do ekonomiky úplně stejně, jenom jinými cestami. Výsledek je potěšitelný. Rozvinutý svět má možnosti k ochraně svých ekonomik a aktivně je využívá. My v tomto boji vrávoráme zcela bez strategie a koncepce, ale díky naší propojenosti s trhy EU z toho nakonec vyjdeme celkem bez vnějších zranění. Vnitřní ekonomická zranění, stejně jako tisíce zbytečných mrtvých, jdou zcela za naší vládou.

Nová ekonomika, postavená na technologiích a virtuálním prostoru posílila neuvěřitelným způsobem. NASDAQ, tedy trh akcií technologických firem, letos zpevnil o 30%. Investoři dokonale pochopili, že změny, které kovid za sebou zanechá, budou často trvalé. Rychlé občerstvení posílí roznášku jídel a průjezdní odbavení už navždy. Kamenné prodejny budou ještě více „výstavními galeriemi“ a ještě více se v maloobchodu posílí role e-shopů. Fyzická účast na pracovních aktivitách, která se brala za automatickou, bude čím dál víc nahrazována prací ve virtuálním prostoru. Vzniknou zcela nové volnočasové aktivity, postavené výlučně na interakci člověka a počítače. Tomu se bude muset přizpůsobit celá vertikála daného odvětví.

U běžeckých bot tak přestane být významné, že jsou z goretexu, protože venku stejně nepoběžíte, ale bude důležitá jejich plná integrace do platforem řízení cvičení a vyhodnocování vašeho zdraví. To firmy zkoušely už dávno, ale nebyl na to zákazník. No, tak teď bude. Nositelná elektronika zažije další boom. Dnešní jablečné hodinky sledují, kromě výdeje kalorií také váš srdeční rytmus, spánek, saturaci kyslíkem, mytí rukou a hladinu hluku v okolí. Během pár let budou tato data dodávána platformám zdravotní prevence, což povede k včasné diagnostice civilizačních chorob.

To pochopitelně pomůže zdravotnictví. Smaže se dnešní hranice mezi prevencí a léčbou. Chronické nemoci budeme zachytávat v ranných stádiích s pozitivním efektem pro lidi i systém. Platformy pro virtuální návštěvy u lékaře, jako americký Teladoc Health, Inc (TDOC), čeká obrovský rozvoj. Péče o lidi v nejširším slova smyslu se tak stane vysavačem pracovní síly postupně uvolňované z ostatních služeb, které mají již svůj vrchol za sebou. Tohle je pole, které zaměstná nekonečně velké množství lidí s nejrůznějšími stupni kvalifikace. Pro člověka na střední je dnes kariérní rozhodnutí, které bude znamenat perspektivu v péči o jiné lidi, definitivně správné. Nemusí to být jenom medicína. Mohou to být technické obory, které se s medicínou budou stále více a více prolínat a nabídnou svým absolventům skvělé kariéry.

Nebo třeba farmacie, která právě oprávněně zažívá svůj triumf. Zdá se, že v prvním kvartále příštího roku, tedy dvanáct měsíců od vypuknutí pandemie, budeme skutečně mít funkční, bezpečnou vakcínu. To bude bezesporu významným povzbuzením tohoto klíčového odvětví a bude znamenat další přítok peněz i mozků. To má obrovský geopolitický efekt, protože světová farmacie zůstává dále doménou Západu a zatím úspěšně vzdoruje tlaku Číny, což se o mnoha odvětvích staré ekonomiky nedá tvrdit.

Trochu neočekávaným vítězem covidové krize je pak EU. Bez ohledu na váhavý start v jarní fázi, kdy zcela přenechala pole jednotlivým zemím, je nyní významným pozitivním prvkem. Včasným jednáním s výrobci vakcín se jí podařilo zajistit dostatek dodávek. Účastí na financování vývoje vakcín se jí podařilo celý proces urychlit a bude i dobrým garantem férové distribuce zprvu nedostatkové látky. Zároveň rychle navrhla a příští rok uvede do života ekonomický stimulus, který jednotlivým zemím pomůže s obnovou ekonomik. Jeho rychlá příprava a schválení byly beze sporu hvězdnými okamžiky moderního fungování EU. Vakcína a peníze jsou dvě věci, které by národní státy, speciálně naší velikosti a speciálně s podivnou vlastní měnou, nebyly schopny v daném čase vůbec realizovat. Stačí si vzpomenout na ostudné vítání čínských letadel s nejdražšími rouškami světa na palubě.


(původně zveřejněno 20. 10. 2020 na webu Neovlivni.cz)

Comments


bottom of page