top of page

PROČ TO MEZI MANAŽERY NEJDÁLE DOTÁHNOU TROJKAŘI

Pozor – časy se mění. Co je však horší, pokud stoupáte po příkrých příčkách manažerského žebříku, mění se také nástroje, které ke zdolání dalších pater potřebujete. Co je ještě horší, vám ta nutnost změny nástrojů, nebo úpravy v jejich mixu, není zřejmá. 

Všichni máme tendenci používat minulou zkušenost k vyrovnávání se s nástrahami současnosti a budoucnosti. Děláme to dílem proto, že je to stejně dobré nebo špatné, vodítko ve vztahu k budoucnosti, jako cokoliv jiného, od věštění z kávové sedliny k pokročilým matematickým modelům, a dílem proto, že logika nám velí, že co bylo dobré včera, je přece dobré i dnes. 


UČENÍK, KOLEGA, MENTOR... 

Když pominu okolnost, že ti stejní manažeři, kteří tuto zásadu ctí při přípravě rozpočtu, ji tak trochu upozaďují v partnerských vztazích, vychází mi, že řídit se minulou zkušeností není příliš dobrá strategie k manažerskému přežití. Důvodů je přitom hned několik. 

Vaše vnitrofiremní role se s postupujícím věkem a dobou strávenou ve firmě mění.  Klasické schéma je učedník, kolega, mentor, sponzor. Je asi zřejmé, že úspěšný kolega, který má především za úkol samostatně zvládat technický, ohraničený úkol, zapojuje do jeho řešení jiné interpersonální dovednosti než jeho šéf, který, kromě větší odpovědnosti, musí také pojmout více komunikačních strategií, protože ví, že na každého z členů jeho týmu platí něco jiného. Je asi zřejmé, že s postupem od učedníka ke sponzorovi se požadavky na vaše manažerské instrumentárium rozšiřují.  Dobrá zpráva je, že váš fyzický věk, na kterém jinak není nic pěkného, vám v tomto jde naproti a pokud vaše fyzické zrání odráží i fázi pohybu na ose od učedníka ke sponzorovi, máte z půlky vyhráno. Čím větší zoo, tím víc zvířat Váš firemní úspěch často přináší podstatné rozšíření palety osobností, se kterými jste v těsném kontaktu, často vám přibude, v rámci organizace, další geografické pásmo s jinou kulturou, často vám přibudou významní klienti, kteří jsou určitým způsobem zakotveni v jiných kulturách, a hlavně, čím větší zoo, tím více fakt různých zvířat.  Umět řídit všechna tak, aby se nesežrala mezi sebou a nebo se nevrhla na vás, pak představuje zcela novou vrstvu manažerských kompetencí a komunikačních dovedností, jejichž získání a schopnost je uplatňovat vůbec nejsou automatické a nijak nesouvisejí s vaší pílí a inteligencí. A, co je ještě horší, jsou odlišné od těch, které vám tak prima fungovaly v minulosti. 

VZDĚLÁNÍ NENÍ VŠE

Vaše strategie, které vás provedly všemi stupni škol a ranou fází kariéry, již nefungují. Jako příklad se nejčastěji uvádí radikální změna od plánovitého rytmického způsobu plnění úkolů s jasnou a rychlou zpětnou vazbou, kterými je typická fáze vzdělání, k nepředvídatelné chaotické a vágní atmosféře manažerské pyramidy.  Důkazem tohoto jevu jsou pak statistiky, které vedou některé vysoké školy manažerského typu a které konzistentně ukazují, že nejdále to v manažerském světě dotáhnou trojkaři, zatímco z jedničkářů jsou prima celoživotní analytici. Tím se samozřejmě nemyslí, že vzdělání je na nic, ale to, že samo o sobě vás na vrchol pyramidy rozhodně nedovede.  Jak se stát novým člověkem Co to tedy znamená, máte se stát v padesáti jiným člověkem? Máte zahodit vše, co dříve fungovalo? Nebo už jste prostě narazili na strop a dál to nepůjde? Nebo se svět změnil natolik, že už mu nerozumíte? Samozřejmě ne, pokud jste jistého úspěchu dosáhli, zřejmě to mělo své důvody.  Takže nejde o to, změnit se pro změnu. Ale, kromě denních starostí s rozpočtem a tržním podílem, si to chce najít také trochu času na poctivou úvahu nad těmito tématy.  Na závěr drobná rada, koupí motorky se to nevyřeší.


(původně zveřejněno 16. 6. 2011 v Hospodářských novinách)

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page