top of page

PODNIKÁNÍ JE ZASE V MÓDĚ

Slovo podnikatel prošlo za posledních patnáct let zajímavým vývojem. Původní gründnerský význam slova dávno zavál nános mediálního obrazu mužů s pestrými kravatami, barevnými saky s ohrnutými rukávy a bílými ponožkami v sešmajdaných mokasínech. Nejnovější obraz se pak neobejde bez žraloků, kolosálních podvodů a mediálních kouřových clon. Slovo podnikatel rozhodně není v módě. 

Co však v módě je, to je vlastní podnikání. Alespoň podle názoru 10 434 mladých lidí z pětadvaceti různých evropských zemí, kteří se účastnili průzkumu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement. Téměř 80 procent celkového počtu dotázaných se domnívá, že podnikání je „in“, že frčí, že je hodné obdivu. To je jistě dobrá zpráva a ukazuje, že dnešní mladí lidé nemají tendenci, alespoň v této otázce, podléhat duchu doby a mediální masáži. Je to jistě i tím, že zatímco v médiích je nám servírován obraz podnikatele-vyvrhela, v rodinách a ve svém okolí naštěstí vidíme obraz jiný.  Zajímavé jsou i odpovědi mladých Evropanů na otázku, proč je podnikání tak „cool“. Drtivá většina, téměř 90 procent uvádí, že chtějí být nezávislí, samostatní a řídit sami svůj osud. Zajímavé je, že nejčastěji takto odpovídají lidé v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou, zejména v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Zdá se tedy, že ani naplno zuřící globalizace a masivní přítomnost společností ze sféry ekonomických gigantů nebere mladým iniciativu a chuť něco v životě dokázat. Další atraktivita podnikání spočívá dle respondentů výzkumu v jeho dostupnosti. Dle drtivé většiny dotázaných se podnikatelem člověk nerodí, ale stává. Neexistují zásadní bariéry, a to ani genderové. Klíčem k úspěšné kariéře podnikatele je pak dle názoru respondentů jednoznačně vzdělání.  Složité je však s podnikáním začít. Pouze 20 procent dotázaných se domnívá, že v jejich zemi je jednoduché založit společnost. Jako hlavní problémy uvádějí jak kulturní, tak systémové bariéry, přičemž jednou z důležitých oblastí je, nakolik je politické klima v zemi, ve které žijí, podnikání nakloněno. Bohužel v této oblasti jsme se umístili na předposledním místě, když za námi je pouze Moldávie a před námi země jako Albánie nebo Arménie. Na opačné straně tohoto politického žebříčku se pak nacházejí Švýcarsko, Dánsko a Finsko.  Jak je vidno, názory na podnikání jsou u mladých v Evropě poměrně konzistentní a podstatně se liší od názorů, které alespoň u nás představují společenskou normu. Je to dáno zásadní rozdílností pohledu na otázku, kdo to vlastně je podnikatel? Podle obecného mínění v našich krajích podezřelé individuum s řadou hanlivých synonym jako zbohatlík, pan majitel atd. Mladí Evropané naopak charakterizují podnikatele jako „sebevědomé řešitele problémů“. Tomu odpovídají i jejich plány. Podle průzkumu Eurobarometru by 60 procent všech občanů EU nikdy neuvažovalo o tom, stát se podnikateli. Naopak, 70 procent dnešních mladých se na dráhu podnikatelů chystá. Že je to skvělá zpráva pro nás všechny, už asi nestojí za to dodávat.


(původně zveřejněno 9. 12. 2005 v Mladé frontě DNES)

Comments


bottom of page