top of page

PARKINSONŮV ZÁKON

Profesor Parkinson ve svém díle popisuje dvě metody výběru generálního ředitele firmy. Liší se v použitém postupu, ale generují shodné, rozuměj stejně úspěšné výsledky.

Metoda první, anglosaská, spočívá v tom, že lovec talentů provede složitý, mnohastupňový výběr vhodného kandidáta, který se stane ředitelem. Metoda druhá, řekněme orientální, spočívá v tom, že generálním ředitelem se automaticky stane nejstarší syn předsedy správní rady. Profesor Parkinson tvrdí, a já s ním souhlasím, že obě metody výběru generálního ředitele vedou k tomu, že se vybere člověk, který celkem solidně firmu řídí. Stejně souhlasím se zjištěním fyziků, že kinetická energie vzrůstá se čtvercem rychlosti. Evidentně to vědí i v centrále automobilky DaimlerChrysler. Podle jejich dat vede snížení rychlosti vozidla těsně před nárazem o 10 km/h ke snížení mortality o 40 procent. Proto dále zdokonalují svůj systém Pre-Safe tak, aby rozeznal situaci těsně před kolizí a vozidlo razantně, bez zásahu řidiče, brzdil. Samobrzdící auta tak, vedle airbagů, deformačních zón, bezpečnostních pásů, dětských sedaček dále přispějí ke snížení závažnosti následků dopravních nehod. Stejným způsobem přispívá k bezpečnosti silniční dopravy obrovské množství inženýrsko-technických dopravních prostředků. Semafor před školním přechodem, železniční přejezd se závorami, lávka pro přechod magistrály, kruhové objezdy. Česká republika se rozhodla snížit počet usmrcených osob při dopravních nehodách. To je samozřejmě v pořádku a konzistentní se snahami zbytku rozvinuté Evropy. Použitá metoda, snížení efektivní rychlosti vozidel v provozu, musí vzhledem k fyzikálním zákonům fungovat. Pouze se nemohu ubránit dojmu, že žádoucího cíle je dosaženo poněkud »sovětským stylem«.


(původně zveřejněno 15. 8. 2006 v Hospodářských novinách)

Comments


bottom of page