top of page

JAK SE STÁT ŠŤASTNÝM ZAMĚSTNANÝM

Reklama se dělí na zábavnou a efektivní. Toto staré pravidlo marketingu mne vždy napadne, když slyším aktuální rádio spot jednoho hamburgerového řetězce, kde otec plísní syna za tři pětky na vysvědčení. Načež syn opáčí, že za tři pětky se v té hamburgárně skvěle poměje. Trochu jedovatě mi vždy táhne hlavou, že s těmi třemi pětkami na vysvědčení tam také může strávit zbytek života. 

Bohužel, to dnes již není pravda. Kariéra baristy s diplomem se jako hrozivá připomínka světa po Lehmann Brothers dnes vznáší nad nejedním premiantem. Pokud jste tedy čerstvý absolvent něčeho, co má v názvu písmena „V“ a „Š“ a tatínek není shodou okolností oligarcha, mohou i vám být „fajnovky za tři pětky“ blíže, než jste si kdy mysleli. Nemá cenu se trýznit příčinami, důležité je zamyslet se nad strategií, která vám pomůže i v této situaci.  K získání dobrého místa potřebujete talent, vzdělání, dovednosti a zkušenosti. Především ale potřebujete znát sami sebe.  Prvním nutným krokem před pracovním pohovorem je poznat sami sebe jako zboží. K tomu můžete využít řadu internetových samohodnotících serverů. Ty vám pomohou připravit se na situaci, která nevyhnutelně v každém pohovoru nastane. Tázající se vás VŽDY zeptá na vaše silné a slabé stránky, vždy ho bude zajímat jaké hodnoty sdílíte s organizací, jejíž součástí se hodláte stát.  Pozor, tady nejste u zkoušky z politologie! Na odpovědích opravdu záleží a tázající se opravdu hodlá o vás něco dozvědět. To, co se dozví, a bohužel v drtivé většině případů nedozví, ovlivní drasticky výsledek vašeho pohovoru.  Druhým nutným krokem je komunikovat. Nikoliv způsobem „ano, ne“. To si může dovolit manager hedge fondu, ale nikoliv prvouchazeč o zaměstnání. Vy musíte komunikovat efektivně, zejména neverbálně.  Začíná to u podání ruky, pokračuje očním kontaktem, vaší polohou na židli a gesty. Každý se v těchto disciplínách může zlepšit, a vystoupit tak z davu podivných postav schoulených při pohovoru na židli, těkajících během pohovoru zrakem po místnosti. Pokud se vám podaří v tomto ohledu zapůsobit, vaše šance se prudce zvyšují. Ale stejně jako v předchozím bodě. Pokud chcete svoji řeč těla ovládat a využít, musíte jako první krok vědět, jak vaše stávající působí.  Posledním krokem je pak děkovat. Nejenom za čas, který vám byl poskytnut, a za možnost se s tak milým tazatelem setkat. Samozřejmě asi za dva dny po interview pošlete děkovný dopis. Ne jednu větu. To, co a jak napíšete, je opět významná možnost, jak svoje šance na přijetí radikálně zvýšit. Kariérní boj je totiž neúprosný. Místo dostanete buď vy, nebo někdo jiný. Nikdy oba! Pokud budete podle těchto kroků postupovat, VŽDY tak zvýšíte své šance na přijetí. Není na tom nic umělého a už vůbec nic nečestného. Je to vaše jediná možnost, jak na sebe upoutat pozornost, jak vystoupit z davu a jak se stát šťastným zaměstnaným.


(původně zveřejněno 3. 7. 2012 v Hospodářských novinách)

コメント


bottom of page